Projektavimo paslaugos

Kokie yra projektavimo etapai?​

Galite kreiptis dėl nemokamos konsultacijos ir Jums bus paskirtas laikas.

Konsultacijos metu bus peržiūrimi nuosavybės dokumentai: registro išrašas, sklypo planas. Įvertinamos galimybės, ar norimas pastatas gali būti projektuojamas, atsižvelgiant į galiojančias normas, kokie iššūkiai gali laukti. Nustatoma preliminari projekto apimtis, terminai.

Nutarus bendradarbiauti, viską pradedame nuo Jūsų norų ir poreikių išgryninimo. Suformavus užduotį, pradedami kurti pirmi pasiūlymai, kaip gali atrodyti Jūsų būsimi namai. Projektavimo metu, parengiami eskiziniai planai, pjūviai bei  vizualizacijos, kurios padeda lengvai įsivaizduoti projektuojamą pastatą. Planai keičiami ir derinami, kol pasiekiamas norimas estetinis ir funkcinis rezultatas.

Šiame projektavimo etape, pradedamas ir dokumentacijos tvarkymas: užsakomos projektavimo sąlygos, topografija, geologiniai tyrimai, peržiūrima ar yra visi reikiami dokumentai.

Techninis darbo projektas (TDP) . Suderinus projektinius pasiūlymus,
pradedami detalizuoti architektūriniai ir techniniai sprendiniai.
Paruošiamos projekto dalys:

 • Bendroji dalis (BD)
 • Statinio architektūros dalis (SA)
 • Statinio konstrukcijų dalis (SK)
 • Lauko vandeniekio ir nuotekų dalis (LVN)
 • Pastato energinio naudingumo skaičiavimas (PEN)

Parengus visas šias dalis, ir atlikus reikiamus tyrimus, formuojama techninio darbo projekto byla.

Visų projekto dalyvių bei užsakovų pasirašyta byla pateikiama tikrinimui. Kai projektas per penkias dienas užregistruojamas, dar 20 darbo dienų jį tikrina gausybė institucijų. Gavus pastabas, jos kaip įmanoma greičiau koreguojamos ir projektas pateikiamas pakartotiniam tikrinimui. Užregistravus, dar po 10 darbo dienų gaunamas statybos leidimas. Šis etapas baigiamas ir pilnas namo projektas atiduodamas klientui.

Prasidėjus statyboms, norint, kad projektas būtų įgyvendintas tinkamai, parenkamos konkrečios apdailos medžiagos, išsprendžiami kiti iškylantys klausimai ar atliekamos korekcijos, yra galimybė sudaryti autorinės priežiūros sutartį. Tokiu būdu nebus nuklysta nuo pastato idėjos ir vizijos išpyldymo estetine prasme, statybos vyks sklandžiau.

Projekto sudėtis

 • Sklypo plano schema
 • Pastato planų eskizai
 • Pjūviai
 • Vizualizacijos
 • Bendrieji statinio rodikliai
 • Aiškinamasis raštas
 • Techninės specifikacijos
 • Sklypo sutvarkymo dalis
 • Sklypo sutvarkymo planas
 • Sklypo dangų planas
 • Sklypo vertikalinis planas
 • Suvestinis inžinerinių tinklų planas
 • Priedai
 • Aiškinamasis raštas
 • Techininės specifikacijos
 • Brėžiniai
 • Aukštų planai
 • Stogo planas
 • Fasadai
 • Pjūviai
 • Langų bei durų specifikacijos
 • Aiškinamasis raštas
 • Techininės specifikacijos
 • Pamatinių sijų, polių planai
 • Perdangų, sienų ir sąramų planai
 • Stogo konstrukcijų planas
 • Konstrukciniai pjūviai
 • Detalūs mazgai
 • Medžiagų kiekiai
 • Aiškinamasis raštas
 • Techninės specifikacijos
 • Medžiagų kiekių žiniaraštis
 • Sklypo planas su vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklais
 • Gręžinio geologinis pjūvis ir konstrukcija
 • Vandentiekio įvadas
 • Infiltracinio šulinio įrengimo schema
 • Rekomendacijos ir pastabos
 • Bendrieji rodikliai
 • Išorinių atitvarų vertinimas
 • Pastato energinio naudingumo klasė
 • Lauko dujų dalis
 • Susisiekimo dalis
 • ir kt. priklausomai nuo poreikio

Visus darbus atlieka atestuoti specialistai

IV architektūros studija
Šv. Stepono g. 39​
+370 618 53 001
IVarchitektūrosstudija@gmail.com